- 10 millioner kroner fra Samfunnsløftet er helt uvirkelig og vi er utrolig stolte over dette samarbeidet, sier direktør Anne Lajla Utsi ved Internasjonalt Samisk Filminstitutt

Historisk satsning på samisk film

Samfunnsløftet – SpareBank 1 Nord-Norge lanserte i dag at de tildeler Internasjonalt Samisk Filminstitutt (ISFI) støtte til en storsatsning på nye samiske filmer og TV-serier. Hele 10 millioner kroner skal investeres i et samisk filmløft over tre år.

– Vi mener et samisk filmløft er helt rett å bidra til nå, og tror det vil ha store ringvirkninger for filmproduksjoner i årene som kommer.

Gjennom Samfunnsløftet skal SpareBank 1 Nord-Norge bidra til å fremme nordnorsk identitet og tilhørighet, og historiene fortelles best fra nord. Det samiske perspektivet er en helt naturlig del av dette arbeidet, sier konsernsjef for SpareBank 1 Nord-Norge, Hanne Karoline Kræmer.

Konkrete grep

I bankens begrunnelse understreker de viktigheten av at Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport blir møtt med konkrete grep, og at de håper flere bidragsytere vil se hvilken sentral rolle samisk film kan ha i en mulig forsoningsprosess.

– De siste årene har samisk film skapt stor framgang, hvor store spillefilmer og serier har satt

agendaen og preget det offentlige ordskiftet. Felles filmopplevelser kan legge grunnlag for ny refleksjon og forståelse, og dermed spille en viktig rolle i forsoningsprosessen, sier Kræmer.

Nils Gaups «Veiviseren» var den første spillefilmen laget av en samisk regissør, med samisk tale og samiske skuespillere.

Internasjonalt momentum

Internasjonal Samisk Filminstitutt gleder seg stort over den massive satsningen fra SpareBank1 Nord-Norge:

– 10 millioner kroner fra Samfunnsløftet er helt uvirkelig og vi er utrolig stolte over dette samarbeidet! Denne satsningen er et historisk løft for oss og muliggjør mange nye samiske filmer og TV-serier de neste årene, sier direktør Anne Lajla Utsi ved Internasjonalt Samisk Filminstitutt.

Hun understreker viktigheten av at det samiske samfunnet selv har økonomiske muskler til å initiere og finansiere de store prosjektene:

– Det er de store produksjonene som legger grunnlaget for en økonomisk bærekraftig fremtid for filmbransjen her i nord. For oss er derfor denne støtten fra Samfunnsløftet helt avgjørende, og den kommer i en tid hvor samisk film har et sterkt internasjonalt momentum. Vi har stor fremtidstro!

Samisk Filmløft ble lansert i forbindelse med premiere på ÁRRAN 360 2.0 under åpningen av Bodø 2024.