4

«Greta» – Tett på Greta Thunbergs liv og lære

Dokumentaren om Greta Thunberg taler til menigheten, men er like fullt en god portrettfilm med et svært viktig budskap. Svenske Greta Thunberg trenger neppe noen ytterligere introduksjon, etter at hun i en ...