Det ble med innledende runde for Ut og stjæle hester.

«Ut og stjæle hester» er norsk Oscar-kandidat

Hans Petter Molands film Ut og stjæle hester er valgt ut som Norges kandidat i kategorien Best Foreign Language Film – Oscar for beste ikke-engelskspråklige film.

Etter grundig vurdering av Oscar-akademiets reglement hva gjelder nasjonalitet, språk og produksjon, sto i år totalt 17 langfilmer igjen som mulige kandidater til den norske kortlisten. En film som Sonja i regi av Anne Sewitsky falt for eksempel utenfor filmene som var til vurdering på grunn av for høy andel av engelskspråklig dialog.
I forrige uke kom da den norske Oscar-komiteen frem til en kortliste på tre filmer. Langfilmene Barn i regi av Dag Johan Haugerud, Harajuku i regi av Eirik Svensson og Ut og stjæle hester i regi av Hans Petter Moland.

Deretter fikk produsentene for de tre filmene presentere sine planer for en eventuell Oscar-kampanje for komiteen. Komiteen avgjorde så i dag, tirsdag 3. september, hvilken av de tre filmene som skal representere Norge.
Etter nøye vurdering landet komiteen på at filmen Ut og stjæle hester blir Norges Oscar-kandidat.