Filminstituttene med redningspakker til bransjen

Både NFI og SFI tar grep for hjelpe henholdsvis den norske og svenske film- og kinobransjen. 

NFI gjør følgende grep:

Norsk filminstitutt kommer ikke til å kreve tilbake midler som er brukt på planlegging av arrangementer, produksjoner eller prosjekter som ikke kan gjennomføres som en følge av koronoaviruset. Norsk filminstitutt kommer heller ikke til å kreve tilbake midler som er brukt på forberedelser til deltagelse på arrangement som avlyses som en følge av koronaviruset.

Dersom du har mottatt tilskudd fra Norsk Filminstitutt, og ikke lengre kan gjennomføre prosjektet eller produksjonen i tråd med formålet på grunn av koronasituasjonen, må du ta kontakt med saksbehandleren din gjennom søknadsportalen.

SFI  har i dag besluttet å treffe følgende tiltak:

Refusjonskrav fjernes
Allerede innvilget støtte til prosjekter og aktiviteter som ikke kunne gjennomføres eller fullføres, trenger ikke å få refusjon for allerede påløpte kostnader. Rapportering og rapportering av kostnader må imidlertid sendes i samsvar med standardprosedyrer.

Mulighet for «ny søknad» for avlyste lanseringer
Filmer som har mottatt lanseringsstøtte der premieren er kansellert eller utsatt, har muligheten til å sende inn en ny støttesøknad til en omprøving.

Før innlevering av betaling av kinosupport
Betaling av «Støtte til kinoeiere for åpen visning av filmer som har fått lanseringsstøtte» (den såkalte «biotian») vil bli kunngjort og utbetalt i midten av april.

Forlengelse av frister
For prosjekter, arrangementer og kampanjer som har blitt utsatt, forlenges eventuelle frister knyttet til betingelsene for støtten.

Alle tiltak gjelder fra fredag ​​13. mars inntil videre. SFI vil fortsette å holde møter og dialog med bransjerepresentanter. Flere langsiktige tiltak kan være nødvendig.