Abid Raja

55 millioner nye korona-kroner til filmbransjen

Regjeringen bevilger ekstra midler for å stimulere til mer aktivitet i kultursektoren. Av disse går 55 millioner kroner til den produserende filmbransjen, og skal sikre et bredt og mangfoldig filmtilbud i årene som kommer.

Samtidig innfører NFI en ny garantiordning for produksjoner som må avbrytes på grunn av Covid19.

-Dette er rett tiltak på rett tid, og vil være en god stimulans for å øke aktiviteten på filmfeltet. Det trengs, etter at bransjen har mistet både inntekt og omsetning på grunn av korona, sier Kjersti Mo, direktør i Norsk filminstitutt.

 

Direktør Kjersti Mo i Norsk filminstitutt kan glede seg over nye midler til  norsk filmproduksjon.

-Disse midlene vil til dels gå via de regionale filmsentrene og dels gå inn i det nasjonale filmfondet. Det vil gjøre det mulig å kunne sette i gang prosjekter som fikk utviklingstilskudd da pandemien rammet Norge i mars. Det er gode prosjekter som vil kunne igangsettes og som vil bidra til aktivitet i filmbransjen. Flere regioner melder om rekordhøye søknadsbunker i høst. Dette kommer befolkningen til gode med gode norske filmer, serier og spill i tiden som kommer, sier Kjersti Mo.

Av de 55 millioner kroner som er fordelt til Norsk filminstitutt, går totalt 10 millioner kroner videre, hvorav 9 millioner kroner fordeles mellom de 7 regionale sentrene etter etablert nøkkel og 1 million kroner går til Internasjonalt Samisk Filminstitutt.

 

Slik fordeles midlene

  • 55 mill. kroner til Norsk filminstitutt
  • 50 mill. kroner til Norsk kulturfond
  • 8 mill. kroner til KORO – Kunst i offentlig rom med prosjekter over hele landet
  • 17 mill. kroner til innkjøp av kunst ved 14 kunstmuseer.

Stimuleringsordningen etableres fra 1. oktober og utkast til forskrifter for ordningen ble sendt på høring 8. oktober.

770 av de bevilgede millionene skal gå til en stimuleringsordning for kulturfeltet som skal stimulere til aktivitet blant arrangører. Som arrangører regnes blant annet kinoer, og det gjelder både privateide kinoer og kommunale kinoer som ikke er skilt ut som egen enhet. Her skal normale avtalevilkår overfor underleverandører som distributører og filmprodusenter overholdes.

-Vi er glade for at også kinoene og de andre leddene i verdikjeden blir tilgodesett i denne fordelingen av stimulansemidler, for de er alle like viktige i å opprettholde en sunn og vital filmbransje i Norge, sier Kjersti Mo i Norsk filminstitutt.