40 ekstra koronamillioner til filmsektoren

Regjeringen fordeler 165 millioner kroner til stimulering gjennom eksisterende tiltak og ordninger i kultursektoren. 40 av disse millionene går til norske filmer og serier, og vil blant annet bidra til at innspillinger som var planlagt i Norge kan flyttes hjem til Norge.

Målet med disse friske midlene er å stimulere og kompensere aktører og virksomheter i kultursektoren som ikke i tilstrekkelig grad treffes av de øvrige midlertidige korona-støtteordningene.

-Disse midlene vil ha god effekt på norsk bransje. Mange norske filmer og serier henter deler av sin finansiering fra insentivordninger i andre land. Nå har pandemien gjort det svært vanskelig å reise. Det innebærer at disse norske produksjonene får utfordringer med finansieringen og samtidig ekstra kostnader med hjemflyttingen til Norge, sier Kjersti Mo, direktør i Norsk filminstitutt.

Direktør Kjersti Mo i NFI får nå 400 millioner ekstra til filmbransjen fra Kulturdepartementet.

-Med disse pengene vil NFI kunne være med på å kompensere for kostnader ved å flytte produksjonene hjem. Det vil bidra til at flere produksjoner gjennomføres i Norge, med de ringvirkningene det gir, og at de i det hele tatt kan fullføres. Det er bra for produsentene som allerede har investert mye i prosjektene, men også for publikum som fortsatt får tilgang på nye norske filmer og serier, sier Mo.

I tillegg til de 40 millionene som Norsk filminstitutt skal fordele, ble det fra regjeringen bevilget 2 millioner kroner til ISFI (Internasjonalt samisk filminstitutt) og det øremerkes som stimuleringstilskudd til samiske spillefilmer.