«Scandinavian Silence» – minimalistisk og storslått

5

Nå kommer Martti Helde, regissøren bak den fremragende filmen Der vindane møtes, med et nytt verk. Det er en spennende psykologisk thriller, formfullendt beskrevet med bredt anlagte oversiktsbilder, fra drone eller helikopter, i svart/hvitt og med et suggererende lydbilde.

Den handler om en mann som nettopp har sluppet ut av fengsel og som gjenforenes med sin søster. De har ikke sett hverandre på mange år og legger ut på en bilreise sammen. Men de har problemer med å kommunisere. For å klare å snakke sammen, må de konfrontere hverandre med fortidens traumer. Tre deler eller tre forskjellige vinklinger av historien, to personer og en forbrytelse er filmens ramme. Bilen de sitter i blir på en måte et forhørsrom og forbrytelsen avdekkes gradvis, som en klassisk overgriper-historie, der faren har utnyttet søsteren til brorens fortvilte, men adekvate reaksjon. En slik forhistorie og forbrytelse er jo ikke noe man gjerne snakker om.

Skandinaavia vaikus (2019) 80min | Drama, Thriller | 22 November 2019 (Norway) Summary: Film with three parts, two characters and one obsession: to prevent the past from taking over.
Countries: Estonia, France, BelgiumLanguages: Estonian

Nordisk taushet

Minimalistisk, men også storslått fortelling i et snødekket estisk landskap. Filmen knytter seg an til den nordiske tausheten vi kjenner fra finsk og norsk film. Tittelen er i så måte noe misvisende, ettersom taushet ikke er det vi forbinder med Sverige eller Danmark. Men det må forstås ut ifra esternes brennende ønske om å tilhøre det skandinaviske (nordiske) felleskapet og bryte ut av den baltiske tvangstrøyen som tiden etter Sovjets okkupasjon påtvang dem. Estland er langt mer knyttet til Finland, historisk, språklig og kulturelt enn til sine naboer i sør, Latvia og Litauen, som har en annet språk og en annen kultur.

Filmen har franske og belgiske co-produsenter, sikkert foranlediget av regissørens lange studietid i Paris etter sitt forrige mesterverk. Den er både fascinerende og krevende, men er med på å plassere Estland høyt oppe på den europeiske seierspallen for utsøkt filmkunst. Den fikk Europa Cinemas’ Label (pris for beste film) under festivalen i Karlovy Vary i sommer og hadde før-premiere under de baltiske filmdagene i Oslo i oktober. Den ble også vist under de nordiske filmdagene i Lübeck i begynnelsen av november. Filmen er importert og distribuert av det ambisiøse Kristiansand-selskapet Fidalgo, som også hadde Der vindane møtes.
,