Amandaprisvinneren Anni-Kristiina Juuso til UiT

Den samiske juristen, skuespilleren og TV-kjendisen Anni-Kristiina Juuso starter i sommer som stipendiat ved UiT, juridisk fakultet. Hun skal forske på urfolkstema i sannhets- og forsoningskommisjoner fra hele verden.

Samiske Anni-Kristiina Juuso er jurist, men er her i landet kanskje aller mest kjent for sin hovedrolle i Nils Gaups film Kautokeinoopprøret. Den fikk hun Amanda-prisen for til beste kvinnelige hovedrolle. Filmen hadde premiere i 2008. Juuso har arbeidet som skuespiller og har foruten Amanda-prisen også mottatt priser for beste skuespiller i Russland og har også fått den Russiske føderasjonens pris og ble i 2004 utnevnt til statsartist i Russland.

– Dette er den største og mest prestisjefylte prisen jeg noen gang har mottatt, sier Juuso.

Juuso har jobbet over 10 år som radiojournalist og fra 2010 til 2012 var hun nyhetsanker for NRK i det samiske fellesnordiske nyhetsmagasinet Ođđasat.

Hun juseksamen ved Lapplands Universitet i 2014, har vært dommer i (Finland )og ekspert ved statsministerens kontor i Finland knyttet til forarbeidene for Sannhets- og forsoningskommisjonen for samer i Finland.

Beste dokumentasjon

Nå venter nye oppgaver for Juuso som for kort tid siden ble tilsatt som doktorgradsstipendiat ved juridisk fakultet ved UiT.

Ved UiT skal Juuso blant annet forske på de ulike sannhets- og forsoningskommisjonene som har vært i sving, både på andre kontinenter og også knyttet til arbeidet den norske kommisjonen utfører. Den arbeider stadig med spørsmål knyttet til hvordan myndighetene har behandlet urfolk både med hensyn til språk og kultur. Fra 2018 var Juuso knyttet til forarbeidet for etableringen av den finske kommisjonen som ennå ikke er tilsatt.

– Jeg arbeidet litt med den norske prosessen i 2017 da jeg var tilsatt som seniorrådgiver hos NIM, Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter. Og i hele 2018 arbeidet jeg for regjeringsapparatet i Finland med forarbeid for det som kanskje blir en kommisjon for samiske spørsmål, slik den norske kommisjonen som ble nedsatt for å granske fornorskingspolitikk og urett overfor samer, kvener og norskfinner, sier hun.

Så spør sikkert mange seg hvorfor en skuespiller plutselig skifter beite?

Fortsatt skuespiller

Juuso sier hun fortsatt er skuespiller og slett ikke har skiftet karriere fra skuespiller til jurist.

– Jeg har bare utvidet mitt repertoar, for jeg vil alltid først og fremst være skuespiller, altså mitt hjerte slår aller mest for skuespillerkunsten og min identitet er å være 100 prosent skuespiller og jeg kan godt innrømme at det ikke er helt enkelt å skulle utvide karrieren, når det man aller helst vil er å spille skuespill, men livet er slik det nå er, sier Juuso. Og legger til at hun gleder seg til å ta fatt på sine doktorgradsstudier. Hun har beskrevet sine forskningsaktiviteter i et eget plandokument, der hun beskriver fokus på menneskerettigheter og særlig det hun mener er mangler knyttet til urfolks grunnleggende menneskerettigheter.

Anni-Kristiina Juuso fikk Amanda for sin rolle i Nils Gaups Kautokeinoopprøret.

– Det finnes ikke egne studier knyttet til sannhetskommisjoners arbeid opp mot urfolk og heller ikke dokumentasjon på at de anbefalinger som sannhets- og forsoningskommisjoner har kommet med har blitt noe effektivt verktøy for å iverksette og fremme urfolks rettigheter, sier Anni-Kristiina Juuso. Hun slår fast at hennes forskning sikter mot å være et redskap for samers områder i Norge, Sverige og Finland og for urfolk verden rundt for å gi svar på viktige spørsmål rundt sannhetskommisjonenes effektivitet i en rettslig sammenheng.

Målene med forskningen

– Målet med den foreslåtte forskningen er å produsere kunnskap om hvordan arbeidet med en sannhetskommisjon kan være et verktøy de facto for å utføre urfolks rettigheter i stedet for en prosess som kommer den eksempelvis nasjonalstaten til gode. Målet er også å fremme landets aktuelle implementering av menneskerettigheter på internasjonalt område. Jeg vil belyse hva som skal til for at en sannhetskommisjon kan ha en virkelig innvirkning og verdi for å fremme urfolks rettigheter allerede i løpet av, men spesielt etter at kommisjonen har avsluttet sin virksomhet, sier Juuso. Hun vil undersøke den norske kommisjonens arbeid og også de kommende slike kommisjoner i Sverige og Finland.

Fra det finske juristforbundets nettside saker vi følgende korte karakteristikker som Juuso har gitt i et intervju:

Beste krydder og delikatesse: Chili, ferskt reinsdyrhode og bever

Beste drikk: Iskalt kildevann om våren

Mest sjarmerende farge: gul

Favorittroman: Satan kommer til Moskva av Mikhail Bulgakov

Motto: Moren min sa: Husk å smile

Forbilde: Vivien Leigh som Scarlett O’Hara – som førte til mitt yrkesvalg som skuespiller.