5

«Det finnes ingen djevel» – eksekutørens dilemma

Det finnes ingen djevel  er fire moralske fortellinger om menn som står overfor et enkelt, men helt utenkelig valg - å følge ordrer om å håndheve dødsstraff - eller stå i mot og risikere alt. Etter at han sl...

Jeremy Irons blir jurypresident i Berlin

Jeremy Irons  skal den internasjonale juryen på den 70. Berlin International Film Festival. - Det er med følelser av stor glede og ikke ubetydelig ære at jeg tar rollen som president for den internasjonale j...